Szállítási Feltételek - Házhozpatika webáruház és egészségügyi információk

 Keresés 
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Szállítási Feltételek

Szállítási Díjaink

Egységesen az egész ország területén.
490 Ft
10.000 feletti vásárlás esetén
0- Ft ingyenes.

A szállítás kérhető


- Lakcímre

- COOP üzletekbe.


Általános Szerződési FeltételekA jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") A hazhozpatika.hu webáruház üzemeltetője az Akvarius Med Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Horváth köz 1/a
.; cégjegyzékszáma: Cg.13-09-174407; bejegyezte a Budapest Környéki Törványszék Cégbírósága; adószáma: 14113617-2-13; elérhetőség: e-mail: info@hazhozpatika.hu; továbbiakban: a "Házhozpatika" vagy a "Társaság")) és a Házhozpatika által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: "Vásárló") jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Házhozpatika és Vásárló a továbbiakban együttesen: "Felek").

1. Általános rendelkezések, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Házhozpatika http://www.hazhozpatika.hu/ weboldalon (a továbbiakban: "Weboldal") található elektronikus termékáruházán (a továbbiakban: "Webshop") keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az Online termékházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.")
szabályozza és a 2014. június 13-tól érvénybe lépett a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete.
2014. június 13-tól hatályát veszítette a korábbi a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet ("Kormányrendelet"), és a 213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet.

A Vásárló a vásárlással (megrendeléssel) szerződést köt a Házhozpatikával, amely egymástól távollévő felek elektronikus úton kötött írásbeli szerződésének minősül, és amelynek tartalma archiválásra kerül, és annak létrejöttét követő 2 évig utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A szerződéskötés nyelve: magyar.

1.1.1. A szerződéskötéssel a Vásárló tudomásul veszi, hogy a vásárlás fizetési kötelezettséget von maga után. (
Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete).

1.2. Az Online termékházban történő vásárlás kétféle módon történhet

1.2.1. Tefonon történő megrendelés -  a Házhozpatika figyelembe veszi
1.2.1.1. hogy azon felhasználók számára, akiknek nincs gyakorlatuk az internetes navigációban, vásárlásban,
1.2.1.2. az internetszolgáltatás, tárhelyszolgáltatás, levelezőszerverek üzemelése nem 100 %-osan zavarmentes
azok számára és utóbbi esetekben lehetővé teszi a telefonon történő megrendelést is a 06-30-266-5524 telefonszámon.  

A telefonos megrendelésből eredő üzleti kockázatot a Házhozpatika viseli kizárólagosan, bízva abban, hogy a telefonon rendelő Vásárló maximális körültekintéssel adja meg a termékekre vonatkozó megrendelését, és a szállítási címet. A távollévő felek egymás közötti szerződéskötése legkorábban fizetéskor (banki átutalás esetén előrefizetés), vagy utánvétel esetén a csomag átvételekor és evvel egyidejű kifizetésekor valósul meg.

1.2.2. Elektronikus úton leadott megrendeléssel és házhozszállítás útján történő kézhezvétellel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben részletesen meghatározott módon.

1.3. A Webshop termékeit bárki jogosult megvásárolni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A Vásárló által történő megrendelés leadásával és a megrendelés Házhozpatika által történő elfogadásával a Felek között létrejött szerződés elektronikus úton kötött írásbeli szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és annak létrejöttét követő 2 évig utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A szerződéskötés nyelve magyar.


2. Megrendelés

2.1. A rendeléshez előzetes regisztráció nem szükséges, de a számlázási cím és ha eltérő, abban az esetben a
szállítási cím megadása is kötelező. A kötelező adatok a szövegmezőben csillaggal vannak jelölve, ennek kitöltése hiányában a program nem engedi a további lépéseket, hanem figyelmezteti a vásárlót a hiányosságra.


2.2. A rendelés menete

2.2.1. A termék kiválasztása a "Kosárba teszem" nyomógombra kattintva történik.

2.2.2. További termékek rendelésére a "Termékek A-Z" menűre kattintva, vagy a képernyő bal felső sarkában látható "vissza navigációs nyíl" használatával van lehetőség, egyéb esetben a következő termék kosárba helyezésével. A termékeket egyesével törölni az egyes terméksor jobb végén látható vörös színű betűvel írt "tétel törlése" rákattintásával lehet megtenni, a "Kosár kiürítése" nyomógombra kattintva az összes kosárban lévő terméket egyszerre törölheti a kosárból. A termékek összesített ára a rendelés folyamán, az új termékek kosárba helyezésével automatikusan frissül. Ha az ár nem változik, kérjük, kattintson egyet bárhol a lapon.

2.2.3. Amennyiben kiválasztotta a terméke(ke)t, válassza ki a kívánt szállítási és fizetési módot, majd a "Tovább a rendelés véglegesítéséhez" nyomógombra kattintva megadhatja a kiszállításhoz szükséges adatait. A "Megjegyzés" rovatban a csomagok kézbesítésével, csomagolásával, számlázással kapcsolatos speciális igényeit is megadhatja.

Ugyanezen az oldalon ki kell pipálnia az "Elfogadom" jelölőnégyzetet, amelyben arról nyilatkozik, hogy elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, és a Szállítási Feltételeket, és elovasta az Adatvédelmi Nyilatkozatot. A jelölőnégyzet kipipálása után kattintson a "Tovább" nyomógombra.

2.2.4. Ezen az oldalon a rendelés véglegesítését, és az adatok ellenőrzését végezheti el, ugyanis itt megjelenik a végleges rendelés, az összes rendelt termékkel, a szállítási címmel és a teljes végösszeggel. Ha ezek valamelyikét módosítani szeretné, kattintson a "Vissza" nyomógombra.

2.2.5. Miután a véglegesítés megtörtént, a "Tovább" nyomógombra kattintva továbbíthatja rendelését részünkre. Kérjük, az elküldés előtt ellenőrizze, hogy rendelése mindenben megfelel-e szándékának. Ha mégis tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, kérjük azt haladéktalanul, jelezze a info@hazhozpatika.hu e-mail címen, vagy a 06-30-266-5524-as telefonszámon.

2.3. A vásárolt termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét termékcikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. A termékhez a számlát mellékeljük. Amennyiben a számlát véletlenül nem kapná kézhez a termékkel együtt, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webshopban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal a fent megjelölt e-mail címen.

2.4. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazza.  

2.4.1. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Házhozpatika fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Ez vonatkozik az alkalmi akciókra is. Az ármódosítás a már postára adott, de még nem kézbesített (útonlévő) termékekre nem vonatkozik.

2.5. A megrendelést a Házhozpatika weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi kötelező mezőt maradéktalanul kitölti. A Házhozpatikát a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.6. A Vásárló a megrendelés leadásával és a vásárlás feltételeinek, a megfelelő mező bejelölésével történő elfogadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozatot elolvasta és megértette.

2.7. A Házhozpatika a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően azonnali automata válaszlevelet  küld a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. A visszaigazoló levél tartalmazza a megrendelés adatait, a fizetendő teljes összeget, a megrendelés azonosítóját, a kiszállítás várható idejét és az elérhetőségeinket. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megérkezettnek, amikor az a Felek számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Házhozpatika ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. Ha a Vásárló pontatlanul adja meg e-mail címét (leggyakrabban karakterhiba), akkor az automata válaszüzenet értelemszerűen nem érkezik meg számára. Az ebből eredő esetleges kárért, kellemetlenségért a Házhozpatikát felelősség nem terheli.


2.8. Rosszhiszemű megrendelés
A Vásárló által megrendelt, de át nem vett csomagok (nem ugyanaz a helyzet, mint az elállási jog érvényesítése esetén, ugyanis itt a Vásárló nem tett eleget az egymástól távol lévő felek elektronikus úton történt szerződéskötésben vállalt fizetési kötelezettségének) a Házhozpatikának anyagi kárt okoznak (oda- és visszaszállítás postai költsége, csomagolási költség, adminisztrációs költség). Ennek megelőzése érdekében a
Házhozpatika nem köteles a Vásárló rendelését elfogadni és teljesíteni, ha fennáll annak a gyanúja, hogy a rendelés nem jóhiszemű, azaz bármely okból vélelmezhető, hogy a vásárló a megrendelt csomagot nem fogja átvenni, vagy ha vélelmezhető, hogy a megrendelő a rendelés leadásakor nem volt beszámítható tudatállapotban, ha a rendelés nem életszerű, ha a Vásárló korábban már rosszhiszeműen járt el, és ezzel anyagi kárt okozott a Házhozpatikának. A rendelés visszautasításáról a Házhozpatika a Vásárlót e-mailben értesíti, és ezzel a szerződés érvényét veszíti.
Bizonytalan helyzetben a Házhozpatika telefonon vagy írásban megerősítést kérhet a Vásárlótól szándékának komolyságát illetően, alternativaként a Házhozpatika kikötheti a Vásárló felé az előre fizetési módot banki átutalással, vagy online azonnali fizetéssel.


2.9. A megrendelés kiszállítás előtti lemondása
A vásárló a termékrendelést 24 órán belül (vagy legkésőbb addig az ideig, amíg a termék postázásra nem került) írásban vagy telefonon lemondhatja. Indokolnia nem szükséges.

Ha a Vásárló időben közli a Házhozpatikával a lemondási szándékát, avval megkíméli a Házhozpatikát attól a pénzügyi veszteségtől, amit postai oda-és visszasszállítás költsége (dupla postaköltség!), a csomagolási költség, és az adminisztrációs költségek jelentenek. Az ilyen megrendelést jóhiszemű rendelésnek számítjuk, és nagyra becsüljük a Vásárló korrekt hozzáállását, hogy még időben tájékoztatta a Házhozpatikát a lemondási szándékáról.


3. Szállítási és fizetési feltételek

3.1.1. Szállítási díjaink egységesen egész Magyarország területén

10.000 Ft végösszegig való termék vásárlás esetén 490 Ft;

10.000 Ft végösszeg feletti termék vásárlás esetén 0- Ft, ingyenes, a szállítási költségeket teljesen átvállaljuk.


3.1.2. Csomagolási díj: 0 Ft, a csomagolás költségét nem számítjuk fel vásárlóinknak.  

3.1.3. A pénzügyi tranzakciókra (utánvétel, bankkártyás fizetés) a Házhozpatika nem számol fel külön költséget a vásárónak (0- Ft), annak ellenére sem, hogy esetenként ez jelentős összegű többletkiadást jelent a Házhozpatikának a pénzintézetek illetve a Posta részéről. Ennek a döntésünknek két fő oka van, az egyik, hogy figyelembe vettük, hogy az átlagos magyarországi vásárló pénzügyi tájékozottsága elmarad a nyugat-európaitól, hazánkban ellenérzést kelthet a vásárlóban, hogy a szállítási díjon felül külön fizessen még a pénzügyi tranzakciós költségeti is, illetve szem előtt tartottuk azt a szempontot is, hogy a vásárlás során felmerülő költségek a lehető legegyszerűbben és legáttekinthetőbben jelenjenek meg a vásárló számára, így kizárólag a vásárlási limitösszegtől tettük függővé a szállítás során felmerülő a vásárlót terhelő költségeket, függetlenül attól, hogy milyen fizetési módot választott.


A Házhozpatika fenntartja magának a jogot a szállítási díjak megváltoztatására. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a már postára adott, de még nem kézbesített (útonlévő) termékekre nem vonatkozik.


3.2. A Szállítás módja

3.2.1. A csomagok szállítását és kézbesítését szállító partnerünk a Magyar Posta futárszolgálata az MPL végzi.

A csomagok szállítása és kézbesítése a Magyar Posta Zrt. szabályzata szerint történik. A Házhozpatika és az MPL között történt együttműködési szerződés alapján:


- az MPL köteles a csomag feladásától számított 1 munkanapon belül a csomagot kézbesíteni a címzett részére.


- Ha a kézbesítés sikertelen (pl. a címzett nem volt otthon, amikor a futár becsöngetett), akkor egy írásbeli értesítőt hagy a címzett postaládájában, amelyben tájékoztatja a címzettet, hogy másnap újra megkísérli a kézbesítést, és ha akkor sem fog sikerrel járni, a csomagot leteszi a helyi postahivatalba, ahol a címzett 5 munkanapon belül átveheti azt. Ha 5 munkanapon belül nem jelentkezik a címzett a csomagért, az őrzési idő lejár, a Posta visszaküldi azt a Házhozpatikának.


- A csomag postára adásakor a posta által a Házhozpatika számára rendelkezésre bocsátott címiratkitöltő szoftver egy automatikus email-t küld a vásárló számára, amelyben egyrészt a Házhozpatika tájékoztatója olvasható a legfontosabb tudnivalókról, másrészt a Posta tájékoztatója olvasható. Utóbbiban szerepel a csomag ragszáma és egyéb információk.


- Automatikus sms értesítés: a csomag digitális felvételekor (ez néhány órával később történik, mint a feladás) a Posta egy automatikus sms-értesítést küld a címzett részére, amelyben szintén szerepel a csomag ragszáma. (Feltéve, ha a vásárló megadta rendeléskor a mobil elérhetőségét.)


- Digitális nyomkövető rendszer a vásárlók számára: az automatikus email-ben és sms-ben olvasható csomag-ragszámra kattintva a vásárló az interneten nyomon követheti a csomag útját az egész országban a feladás pillanatától az átvételig. Ha a vásárló csomagja nem érkezik meg időben, először tekintse meg a digitális nyomkövető rendszerben, hogy hol tart a csomagja.


- Posta ügyfélszolgálata: amennyiben nem nyújt elég információt a vásárló számra a digitális nyomkövető rendszer, vagy egyéb kérdése van a szállítással kapcsolatban, keresse a Posta ügyfélszolgálatát telefonon a normál tarifával hívható 06-40-31-32-33 telefonszámon, ahol a ragszám alapján tud érdeklődni. Email-ben is fordulhat a Posta ügyfélszolgálatához az automatikus email-ben olvasható aktuális elérhetőségen.


3.2.2. Lakcímre és Munkahelyre is kérhető a kézbesítés. Utóbbi esetben a munkahely nevét is fel kell tüntetni a szállítási címnél, illetve azt, hogy hol található meg a címzett személy a munkahelyen.


3.2.3. MOL üzemanyagtöltő állomásokra is kérhetők csomagjaink - Posta Pont átvevőhelyek

MOL benzinkutakra is kérhető a csomag kiszállítása. A Magyar Posta és a MOL közötti együttműködési megállapodás alapján az országban erre a célra kijelölt MOL kutaknál, mint Posta-Pont átvevőhelyeken is átvehetők csomagjaink. A szerződött MOL kutak listája, mintegy 125 benzinkút, elérhető honlapunk fejlécében és láblécében is.


Fontos: a csomagnak a MOL Posta pontra való megérkezéséről a címzett nem kap újabb értesítést. Ha a vásárló előző nap megkapta az automatikus email értesítést a csomag feladásáról, akkor rendes esetben másnap átvehető a csomag a megjelölt MOL kúton. Hogy mikor érkezik meg a csomag a kijelölt helyre, arról tájékozódjon a digitális nyomkövető rendszerben, illetve telefonon is érdeklődhet a MOL kúton, a telefonszámokat is megadtuk a MOL kutak listájában. A benzinkutak nyitvatartási idejében bármikor át lehet venni a csomagokat, személyi azonosságot igazoló okmány felmutatása szükséges.


3.2.4. Postán maradóra is kérhetők csomagjaink

A Magyar Posta hivatalaiban közel 3.500 helyen az országban is fogadják csomagjainkat. Ez esetben a csomag azonnal a vásárló által megjelölt postahivatalba kerül, a futár nem viszi ki a házhoz sem a csomagot, sem az értesítőt. A postahivatalok listája, ahová kérhetők csomagjaink, elérhető honlapunk fejlécében és láblécében is.


Fontos: a csomagnak a postahivatalba való megérkezéséről a címzett nem kap újabb értesítést. Ha a vásárló előző nap megkapta az automatikus email értesítést a csomag feladásáról, akkor rendes esetben másnap reggel 8 h-tól átvehető a csomag a megjelölt postahivatalban. Hogy mikor érkezik meg a csomag a kijelölt helyre, arról tájékozódjon a digitális nyomkövető rendszerben, illetve telefonon is érdeklődhet, a telefonszámokat is megadtuk a postahivatalok listájában. A postahivatalok nyitvatartási idejében bármikor át lehet venni a csomagokat, személyi azonosságot igazoló okmány felmutatása szükséges.


3.2.5. Saját szállítás

Esetenként Budapest területén és vonzáskörzetében a Házhozpatika saját maga szállíthatja a csomagokat, ha a vásárlók olyan speciális kéréssel fordulnak a szállító felé, amelyet az MPL nem tud figyelembe venni, például szűk időintervallumot jelöl meg a csomag átvételéhez (nem tud egész nap otthon várni a csomag érkezésére, stb.).


3.3. Szállítási Határidő
1-2 munkanap. A megrendelések 90%-át 1 munkanapon belül sikerül kézbesíteni.

Ha 13 h-ig beérkezik a rendelés, azt még aznap postázzuk (munkanapok esetén), és a következő munkanapon átveheti a címzett.
Figyelem! A munkanapok nem azonosak a naptári napokkal. Szombaton, vasárnap, és ünnepnapokon nincs szállítás.


3.3. Diszkréció
A csomagra nem írjuk rá annak tartalmát, így harmadik személy nem tudhatja meg, mit tartalmaz a csomag.

3.4. Fizetés módjai


3.4.1. Utánvétel: a termék átvételekor személyesen a futárnak kell fizetni készpénzben.

3.4.2. Banki átutalás előre: a vásárló banki átutalással előre fizet, az összeg bankszámlánkra való beérkezését követő munkanap postázzuk a terméket. Ha vis major eset lép fel (pl váratlan készlethiány), és nem tudjuk a fenti határidőben postázni a csomagot, erről külön email-ben tájékoztatjuk a vásárlót.


A Banki átutaláshoz szükséges adatok:

Akvarius Med Kft.

Bankszámlaszám: 12023132 - 00339626 - 00100000

(Raiffeisen Bank)


3.4.3. Bankkártyás fizetés utánvételes fizetés esetén átvételkor.  

Vásárlóinknak lehetőségük van arra, hogy  bankkártyával is fizethessenek utánvételes fizetési mód esetén átvételkor.

- A postafutárok rendelkeznek un. terminállal,

- továbbá a Postapontokon (MOL benzinkutakon, COOP üzletekben),

- továbbá a postahivatalokban "postán maradóra" kért csomag átvételekor.


A Házhozpatika számára ez technikailag postai utánvételes fizetésnek minősül, ugyanis az ilyen bankkártyás fizetések kedvezményezettje a Magyar Posta pénzügyi elszámoló egysége, és nem a Házhozpatika. A vásárló által bankkártyával kifizetett összeget a Házhozpatika a Postától banki átutalással kapja meg, úgy minha készpénzben szedte volna be az összeget a címzettől.


3.4.4. Azonnali online fizetés PayPal egyenlegről (e-pénztárca)

A PayPal egy nemzetközileg elterjedt online fizetési szolgáltató. Mintegy 110 millióan használják. A saját PayPal számla lényegileg egy elektronikus pénztárca. Az ezen lévő egyenlege terhére tud a vásárló fizetni. Ha a vásárló rendelkezik saját PayPal számlával, akkor ismeri, elfogadta a PayPal felhasználói feltételeit, és használja a PayPalt. Ha a Házhozpatika vásárlója ezt a fizetési opciót választja, a rendelés elküldésekor automatikusan átirányítjuk a vásárlót a PayPal honlapjára, ahol a PayPal Security által védett titkosított oldalon elvégezheti a fizetési tranzakciót. A fizetési tranzakció lebonyolítása után a vásárló visszakerül a Házhozpatika honlapjára.


Fontos: a Házhozpatika nem látja a vásárló titkos pénzügyi adatait, mert a fizetési tranzakció a PayPal által titkosított rendszeren történik. Így garantálja a PayPal az ügyfelei számára a biztonságot.


Felelősség elhárítás: a Házhozpatika nem vállal semminemű felelősséget azért, ha a Vásárló, aki felhasználója a PayPalnak, és rendelkezik saját PayPal számlával, a PayPal oldalán való fizetési tranzakció során bármilyen okból esetlegesen anyagi, pénzügyi vagy adatbiztonsági kárt szenved. A Házhozpatika azért nem vállalhat felelősséget, mert tőle teljesen függetlenül, számára is titkosan történik a a vásárló által bonyolított fizetési tranzakció a PayPal online fizetési szolgáltatóval. Esetleges panasz esetén a PayPal felhasználói feltételeiben megfogalmazott szabályok az irányadók.


3.4.5. Azonnali online fizetés bankkártyával a PayPal online fizetési szolgáltatón keresztül (csak angol, francia, spanyol és kínai nyelvű fizetési felület)

A vásárló fizethet bankkártyával a Házhozpatikában vásárolt termékekért. Ha ezt az opciót választja, az online bankkártyás fizetés szolgáltatója a PayPal. Itt nem szükséges saját PayPal számla, a PayPal másik szolgáltatása a bankkártyás fizetések bonyolítása.


Elfogad: Visa, MasterCard, American Express, Discover bankkártyákat.


Idegen nyelvű fizetési felület: kizárólag angol, francia, spanyol, kínai nyelven érhető el a fizetési felület, magyar nyelven nem.

Figyelmeztetés: aki nem rendelkezik a felsorolt nyelvek egyikének alapos tudásával, az ne válassza ezt a fizetési opciót.


Ha a Házhozpatika vásárlója ezt a fizetési opciót választja, a rendelés elküldésekor automatikusan átirányítjuk a vásárlót a PayPal honlapjára, ahol a PayPal Security által védett titkosított oldalon elvégezheti a fizetési tranzakciót. Fontos, hogy a landoló oldalon a bankkártyás fizetési opciót válassza ki, ne a saját egyenleget (ha nem rendelkezik saját PayPal folyószámlával). A bankkártyás online fizetési tranzakció során meg kell adnia a kártya számát, lejárati dátumát, és a kártya hátulján olvasható 3 számjegyű titkos kódot. A fizetési tranzakció lebonyolítása után a vásárló visszakerül a Házhozpatika honlapjára.

Fontos: a Házhozpatika nem látja a vásárló titkos pénzügyi adatait, mert a fizetési tranzakció a PayPal által titkosított rendszeren történik. Így garantálja a PayPal az ügyfelei számára a biztonságot.

Felelősség elhárítás:
- a Házhozpatika nem vállal semminemű felelősséget azért, ha a Vásárló, kellő idegennyelv ismeret hiányában esetlegesen bárminemű anyagi, pénzügyi kárt szenved a fizetési tranzakció során. A fizetési tranzakció során a Vásárló nem tud más, nagyobb összeget átutalni a Házhozpatikának sem szándékosan, sem véletlenszerűen, mert a rendszer kizárólag a kosárban lévő összeggel terheli a vevőt.

- A PayPal a világ egyik legbiztonságosabb online fizetési rendszere, népszerűsége miatt (110 millió felhasználó) választottuk a PayPalt a Házhozpatika online fizetési szolgáltatójának. Mindemellett a Házhozpatika nem vállal semminemű felelősséget azért, ha a Vásárló a PayPal oldalán való fizetési tranzakció során bármilyen okból esetlegesen anyagi, pénzügyi vagy adatbiztonsági kárt szenved. A Házhozpatika azért nem vállalhat felelősséget, mert tőle teljesen függetlenül, számára is titkosan történik a a vásárló által bonyolított fizetési tranzakció a PayPal online fizetési szolgáltatóval. Esetleges panasz esetén a PayPal felhasználói feltételeiben megfogalmazott szabályok az irányadók. A PayPal mellett a panaszos kérheti a bankkártya-kibocsájtó bankot (saját bankja) is a panasz kivizsgálására.

Tranzakciós költség: a Vásárlót nem terheli a PayPal rendszeren történő online bankkártyás fizetésért semminemű tranzakciós költség a PayPal részéről. Ezek a költségek a Házhozpatkát terhelik, amelyeket üzletpolitikánk szellemében nem terhelünk tovább a Vásárlóra.


4. Szavatosság

4.1. A szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben és a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) számú GKM rendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

Ha az átvett termék hibás, a vásárló érvényesítheti szavatossági igényét. A Vásárló szavatossági jogait az olyan hibák tekintetében érvényesítheti, amelyek a teljesítés időpontjában már megvoltak.


Fontos kiegészítés:

A Házhozpatika webshopban vásárolható termékek túlnyomó többsége étrend-kiegészítő (táplálék-kiegészítő) termék. E termékkörnek a hatályos rendelkezések értelmében semmilyen egészségre gyakorolt hatás nem tulajdonítható. Elhárítunk minden felelősséget és kárigényt a Vásárló által a termék szedésétől elvárt pozitív vagy bármilyen élettani, egészségügyi hatás elmaradásért. Különös tekintettel a betegségben szenvedőkre, a fogyókúrát támogató termékeket szedőkre, és a férfi termékeket (köznyelven potencia növelőket) szedőkre. Ezen elvárt pozitív hatások elmaradása nem tekinthető a termék hibájának, ha a termék hatóanyag-összetétele megfelel annak, amelyet a termékoldalon a "Terméktájékoztatóban" megismert a Vásárló.

4.2. Az igényérvényesítés módja:

4.2.1. Ha a Vásárló szavatossági igényt kíván érvényesíteni a Házhozpatikával szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a Vásárló bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Szavatossági igény érvényesítésének (az 5. ponttól eltérően) nem feltétele a bontatlan csomagolás.

4.2.2. A Házhozpatika a Vásárló kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a Vásárló nevét, címét,
b) a termék megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.

4.2.3. Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a Vásárlónak át kell adni (meg kell küldeni).

4.2.4. Ha a Házhozpatika a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót.

4.3. Az igényérvényesítés határideje:

4.3.1. A terméket csak a terméken megjelölt szavatossági időn belül lehet felhasználni. A Vásárló a termék hibája esetén - meghatározott feltételek mellett - élhet szavatossági jogaival.


4.3.2. A Házhozpatika köteles a hibás terméket a saját költségén 15 napon belül kicserélni, vagy megjavíttatni, megjavítani. Ha ez nem sikerül, a Vásárló visszakövetelheti a vételárat.
Ha a vásárló nem azt a terméket kapta, amit megrendelt, vagy nem olyan kiszerelésben, ahogyan kérte, vagy nem olyan fogyasztói áron, ahogy az a honlapon szerepel, vagy lejárt a szavatossága, a Házhozpatika Webáruház maximum 15 napon belül kicseréli a termékeket a saját költségén, illetőleg alkalmazkodik a vásárló egyéb méltányolható igényéhez.

4.4. A szavatosság az alábbiakra terjed ki:

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha a vásárlás időpontjában nem felel meg a jogszabályban előírt tulajdonságoknak; nem rendelkezik az azonos fajtájú termékre jellemző minősséggel; alkalmatlan ugyanazokra a célokra, melyre azonos fajtájú terméket rendszerint használnak; nem rendelkezik a termék leírásában szereplő tulajdonságokkal.

Bővebb tájékoztatást a fent megjelölt jogszabályhelyeken kívül a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján találhat.

5. Elállási jog, és annak módja

5.1. Amennyiben a Vásárló átvette a megrendelt terméket, de meggondolta magát,  úgy dönthet, hogy élni kíván a vásárlástól való elálláshoz való jogával, úgy :

- a termék kézhezvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül megteheti, a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon kell jeleznie e szándékát. (Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.)

A vásárlókat azért védi a 14 napos elállási jog, ha interneten rendeltek terméket, ugyanis az interneten bemutatott árucikkeket a rendeléskor nem látja "élőben", így nem tud meggyőződni teljes bizonyossággal arról, hogy valóban jó választás-e számára a kiválasztott árucikk.


Fontos: étrend-kiegészítőkre, élelmiszerekre csak abban az esetben vonatkozik a 15 napos ellási jog, ha a küldemény csomagolása bontatlan, a termék megfelelő módon lett tárolva, és olyan állapotban van, hogy visszaküldés után az újból kereskedelmi forgalomba hozható. A Házhozpatika által forgalmazott termékek többsége étrend-kiegészítők. Az árut a vásárló a saját költségén szállíttatja vissza. Az ellenértéket banki átutalással 8 munkanapon napon belül visszafizetjük.

5.2. A kézhezvétel időpontja a futártól/postástól történő átvétel időpontja. Az átvétel időpontja a Vásárló aláírásával bizonyítható.

5.3. Az elállás jelzésével egyidejűleg a Vásárlónak gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a Házhozpatika címére. Kizárólag térítésmentesen küldött csomagot vesz vissza a Házhozpatika a hatályos rendelkezéseknek megfelelően.


Az utánvéttel visszaküldött csomagot a Házhozpatikának nem áll módjában átvenni, azt átvétel nélkül visszaküldi a feladónak. A vételár visszafizetése nem utánvéttel, hanem bank átutalással történik. Ennek az a gyakorlati oka (a jogszabályi rendelkezéseken túl, amely szintén ezt írja elő), hogy az utánvételi díjat a visszaküldött csomag felbontása előtt kellene kifizetni a futárszolgálat részére, de ekkor még a Házhozpatika nem tud meggyőződni arról, hogy mi van a csomagban.

Fontos: a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a hatályos rendelkezések értelmében a Vásárlót terhelik, egyéb költsége az elállás során nincs a Vásárlónak.

5.4. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell visszajuttatnia a Házhozpatika címére. A Házhozpatika kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Abban az esetben, ha a terméket kibontották nem vállaljuk a termék visszavásárlását. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Vásárlónak kell gondoskodnia.

5.5. A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt).

5.6. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Házhozpatika kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, az elállástól számított
8 munkanapon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló által megadott bankszámlára.


5.7. Megyei Békéltető Testületek célja és elérhetősége - Fogyasztóvédelem

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A békéltető testület hatáskörébe tartozik

- a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

- Feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Részletekért kattints ide: Békéltető Testületek


6. Egyéb rendelkezések

6.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer aktuális biztonsági frissítéseit. Előfordulhat, hogy a Vásárló számítógépén beállított tűzfalon fennakad a rendelés, vagy az általunk küldött automata válaszüzenet fennakad a spamszűrőkön. Ha a Vásárló nem kap azonnal egy 10-12
karakterből álló rendelésszámot, akkor nem sikerült a rendelése. Ha nem érkezik meg néhány percen belül (max. 1 óra) az automata válaszüzenet, ezt jelezze ügyfélszolgálatunknál telefonon. Leggyakrabban a Vásárló e-mail címének hibás megadása az oka.

6.2. A Házhozpatika nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.3. A Házhozpatika a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Házhozpatika a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Házhozpatika alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el (futárszolgálat). A Házhozpatika a Vásárló adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (2012. január 1-től 2011. évi CXII. tv.) mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. Kérjük, olvassa el Adatvédelmi Nyilatkozatunkat.

6.4. A Házhozpatika jogosult a Vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Házhozpatika nem köteles ellenőrizni, hogy a Vásárló által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. A Vásárló a jelen pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Házhozpatika a visszavonást követően a Vásárló részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a Vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott Vásárlók adatai közül.

6.5. A Házhozpatika bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról Vásárlóinkat hírlevélben és a belépéskor felugró ablakban tájékoztatjuk.

6.6. A Webshop magatartási kódexszel nem rendelkezik.

6.7. Egészségügyi információk, egészséggel kapcsolatos állítások, felelősség-elhárítás

A Házhozpatikában vásárolható termékek túlnyómó többsége étrend-kiegészítő (táplálék-kiegészítő) termék, melyeknek a hatályos jogszabályok értelmében semmilyen egészségre gyakorolt hatás nem tulajdonítható.


Termékeink választékát a tőlünk elvárható maximális körültekintéssel állítjuk össze, kizárólag megbízható, ellenőrizhető forrásból származó termékeket kínálunk a Vásárlók számára. Kizárólag OÉTI notifikációs számmal és zöldpipával ellátott étrend-kiegészítőket kínálunk.


Ezen túlmenően igyekszünk az átlagosnál magasabb minőségű, ún. prémium minőségű, természetes alapanyokból kivont hatóanyagú termékválasztékot kialakítani, ugyanakkor tekintettel arra, hogy az átlagos jövedelmű Vásárló számára nem mindig megfizethető a prémium kategória, alternativaként egy olcsóbb kategóriájú termékcsoportot is kínálunk (például gyümölcsökből kivont természetes C vitamin alternatívájaként szintetikus aszkorbinsav).


6.7.1.
A Házhozpatika webshopja viszonteladóként funkcionál, az egyes termékekhez feltüntetett termék-információk a gyártók, importőrök, forgalmazók által rendelkezésünkre bocsátott információk. A Házhozpatika a tőle elvárható maximális körültekintéssel alakítja ki termékválasztékát, mindig a minőséget szem előtt tartva, ezzel együtt
elhárítunk minden felelősséget a gyártók, importörök, forgalmazók által rendelkezésünkre bocsátott  termékinformációk esetlegesen nem helytálló voltából eredő bármilyen kárért.


6.7.2. Elhárítunk minden felelősséget és kárigényt

a Vásárlók a termékinformációkból levont téves következtetéseiből, öngyógyító törekvéseiből eredő esetleges egészségi károsodásért. Minden ember önálló biokémiai-fiziológiai-egészségi potenciállal rendelkezik, bármely ember eltérően reagálhat ugyanarra az anyagra, mint más fogyasztók, sőt ugyanaz a személy ugyanarra az anyagra is különböző képpen reagálhat egy másik időpontban.


Minden termékoldalunkon felhívjuk a Vásárló figyelmét arra, hogy betegség esetén forduljon orvoshoz.


Minden termékoldalunkon felhívjuk a Vásárló figyelmét arra, hogy az étrend-kiegészítők szedése nem helyettesíti a testmozgást, a változatos táplálkozást és az egészséges életmódot.


Minden termékoldalunkon felhívjuk a Vásárló figyelmét arra, hogy az étrend-kiegészítő termékek szedésénél ne lépje túl a napi ajánlott mennyiséget.


Minden termékoldalunkon felhívjuk a Vásárló figyelmét arra, hogy az étrend-kiegészítő termékeket gyermekek elől gondosan el kell zárni.


Minden termékoldalunkon felhívjuk a Vásárló figyelmét arra, hogy az étrend-kiegészítők szedése 3 éves életkor alatt nem ajánlott.


Elhárítunk minden felelősséget és kárigényt

az étrend-kiegészítő termékek szedésétől elvárt bármiféle pozitív hatás elmaradásáért, különös tekintettel a "fogyókúrás" (fogyókúrát támogató) és a "potencianövelő" "vágyfokozó" (afrodiziákumokat tartalmazó) termékcsoportokra.


Az összes termékoldalon a lap alján még az alábbi figyelmeztetéseket is közre tesszük:
Figyelem: a "Tudástár" "Kapcsolódó hatóanyagok" "Kapcsolódó termékek" "Kapcsolódó cikkek" "Kulcsszavak" fülek alatt felsorolt pontok nem tekinthetők a részünkről tett egészségre vonatkozó állításnak. Egyrészt a Google kereső robotokkal, másrészt a látogatóinkkal való jobb navigációs kommunikációra szolgálnak. A kapcsolódó témaköröket ismeretbővítés céljából közöljük, azok a linkekre kattintva elolvashatók. Az orvosi cikkek menűpont alatt  tudományos kutatási eredményekről, orvosi tapasztalatokról olvashat publikációkat. A "Terméktájékoztatókban" a gyártók, forgalmazók által rendelkezésünkre bocsátott termékinformációs adatok olvashatók. Mindezen információkból laikusok által levont téves következtetésekért, illetve vásárlóink öngyógyító törekvéseiért, az abból eredő esetleges egészségi károsodásért felelősséget nem vállalunk. Elhárítunk minden felelősséget és kárigényt az étrend-kiegészítő termékek szedésétől elvárt bármiféle pozitív hatás elmaradásáért, különös tekintettel a fogyókúrás" (fogyókúrát támogató) és a "potencianövelő" "vágyfokozó" (afrodiziákumokat tartalmazó) termékcsoportokra. Minden ember önálló biokémiai-fiziológiai-egészségi potenciállal rendelkezik, bármely ember eltérően reagálhat ugyanarra az anyagra, mint más fogyasztók, sőt ugyanaz a személy ugyanarra az anyagra is különböző képpen reagálhat egy másik időpontban. Továbbá az étrend-kiegészítőknek semmiféle egészségre gyakorolt hatás nem tulajdonítható, emiatt minden termékoldalunkon felhívjuk a Vásárló figyelmét arra, hogy betegség esetén forduljon orvoshoz.Termékeink minősége teljesen megbízható és kimagaslóan magas, azokat az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet is notifikálta, és zöldpipával látta el.

Az étrenkiegészítők (táplálék-kiegészítők) fogyasztása nem helyettesítheti a változatos kiegyensúlyozott táplálkozást, és az egészséges életmódot. Betegség esetén forduljon orvoshoz.


6.7.3. Fontos kijelentenünk, hogy a Házhozpatika a tőle telhető és elvárható maximális körültekintéssel jár el termékválasztékának összeállításánál a Vásárlók elégedettsége érdekében, üzletpolitikánk szerint a visszatérő elégedett vásárlókra alapozzuk tevékenységünket. Az OGYÉI (korábban OÉTI) által notifikált termékeket árulunk.


6.7.4. A Házhozpatika honlapján különféle orvosi cikkek, tanulmányok, hatóanyagokkal, egészséggel, betegséggel kapcsolatos információk is olvashatóak, ezeket a cikkeket a Vásárlók ismeretinek bővítése céljából tesszük közre.


Felhívjuk az olvasók (Vásárló) figyelmét, hogy az itt nyert információk nem tekinthetők a részünkről tett semmilyen egészségre vonatkozó állításnak, és nem tekinthetők semmilyen étrend-kiegészítő termék vagy hatóanyag reklámjának.


Az ismeretbővítés nem helyettesíti az orvosi kezelést, betegség esetén forduljon orvoshoz. Az öngyógyítás, az öndiagnózis veszélyeket rejt magában, a helyes táplálkozásról, követendő életmódról, étrend-kiegészítők szedéséről orvosával konzultáljon.


6.8. Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik, az info@hazhozpatika.hu; címen, valamint a Házhozpatika +36 30 266-5524-as telefonszámon, amely telefonszám hétfő - péntek (az ünnepnapokat kivéve), közép európai idő szerint délelőtt 9 órától este 1
7 óráig hívható.

7. Tárhelyszolgáltató

Médiacenter Hungary Kft.
6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf. 588.
Telefon: 76 / 506-618, vagy 30 / 439-2137

Budapest, 2012. január 1.

Többször módosítva. Utolsó módosítás: 2017.01.22. 
Copyright 2017. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz